Førsteside
Erlends minnefond
Rollebeskrivelser
Sportsplan
Lyst til å spille fotball
Innmelding
Lagsider
Knøtteturnering
TINE Fotballskole
Ball & Lek
Representantskap
Styre og admin.
Old Boys
 Styret
 Statutter
 80-års jubileum
SFKs lover
Dommere
SFKs historie
Nyttige linker
Klubbhus utleie
Kunstgress utleie
Tabeller 2014
Styret i Old Boys 2012/2013
Styresammensetning

Navn

Mobil

E-post
Formann Finn Johansen

918 24 424

finn.johansen@getmail.no
Sekretær Sven Saxegaard

909 38 630

sven.saxegaard2@getmail.no
Kasserer Geir Johansen

951 13 680

geggen@yahoo.no
Styremedlem Per Ole Johansen

909 77 816

perjo2@ostfoldfk.no
Styremedlem Roar Johansen

952 55 119

roar.johansen@tryg.no
Styremedlem Jan Gunnar Olstad

926 15 759

jgolstad@online.no
Styremedlem Øyvind Solgaard

412 17 378

tordis2009@live.no
Styremedlem Yngvar Steen

482 03 580

yngste@ostfoldfk.no
  - Kristiansen, Tore Geir - 11.05.2012
Sarpsborg FK - Kurlandveien 2 - 1727 SARPSBORG - Org.nr.: 970 024 921
Tlf: 951 65 553 - Bankkonto: 6129.05.94951 – Klubbnr.: 01050012 - Epost: sarpsborgfk@gmail.com